פנמה סיטי, פנמה
ספינה חוצה את התעלה הידועה
ספינה בזמו חציית תעלת פנמה
צילום: ברק מידן
שתף