הפאמפס, רורהנבאקה
חיפושית בפאמפס
חיפושית על עלה מצולמה בפאמפס
צילום: שי לביא
שתף