מונטוורדה, קוסטה ריקה
עושים קאנופי באזור מונטוורדה
קאנופי חווייתי באזור מונטוורדה
צילום: ברק מידן
שתף