סן פדרו לה לגונה,גואטמלה
צמחייה נושקת לאטיטלן
הצמחייה הירוקה נושקת למי אטיטלן
צילום: מאיה רווה
שתף