וולקן פקאיה
כוח הטבע בפעולה בפקאיה
כוח הטבע בדמות לבה רותחת בפקאיה
צילום: ברק מידן
שתף