קנקון, מקסיקו
קנקון בשעת שקיעה
גם בערב קנקון יפהפיה.
צילום: אורון יפה
שתף