גואנחואטו, מקסיקו
אישה מקומית בגואנחואטו
אישה מקומית פוסעת ברחובות גואנחואטו.
צילום: אורון יפה
שתף