פיסאק, פרו
מראות מרהיבים בפיסאק
מראות מיוחדים בנוף יפהפה בפיסאק בפרו
צילום: אורן איילון
שתף