האיים הצפים, פונו
קני סוף באיים הצפים
קני סוף בים תכול בדרך לאיים הצפים בפונו
צילום: אורן איילון
שתף