אתר העתיקות של סיפאן, צ'יקלאיו
ארונות קבורה באתר העתיקות בסיפאן
שרידי ארונות קבורה עתיקים באתר העתיקות של סיפאן
צילום: אורן איילון
שתף