טרק אראונד אנפורנה, נפאל
פורטריות פוסעות בדרך
לאורך האנפורנה ניתן לצפות בסבליות וסבלים רבים הפוסעים מכפר לכפר.
צילום: דנה כרם
שתף