להאסה, סין
מאמינה מקומית בג'וקהאנג
מאמינה מתפללת בדבקות בג'וקהאנג.
צילום: מתן בר
שתף