זונגדיאן, סין
שדה בכפר סמוך לזונגדיאן
שדה מושקע ומתוחזק סמוך לזונגדיאן.
צילום: מתן בר
שתף