ושישט, הודו
נוף, שלווה ורוגע
הנוף הכה יפה הנשקף מושישט.
צילום: רון קריסטל
שתף