פוקט, תאילנד
הים מזווית אחרת
תמונת ספינה על הים המצולמת מתוך מערה בפוקט
צילום: עדי גוזי
שתף