בלם, ברזיל
מוכר פירות
מוכר פירות בשוק בבלם
צילום: נועם גנות
שתף