בלם, ברזיל
צבי ים ותנינים
צבי ים ותנינים קטנים בבלם
צילום: נועם גנות
שתף