בלם, ברזיל
לטאה תכולה
לטאה בצבע תכלת זוחלת בגן חיות בבלם
צילום: נועם גנות
שתף