קורומנדל, ניו זילנד
מרחבי הים
מרחבי הים הפתוח בקורומנדל
צילום: גיא קפלן
שתף