הסקייטאוור, אוקלנד
נוף העיר מהסקייטאוור
נוף בנייני אוקלנד מהסקייטאוור
צילום: רות ברוידא
שתף