מסלולי הליכה בקרחון, קרחון פרנץ ג'וזף
מתקרבים אל הקרחון
מתקרבים אל קרחון פרנץ ג'וזף בניו זילנד
צילום: דפנה גור
שתף