מסלולי הליכה, קרחון פרנץ ג'וזף
עוד קצת מגיעים לפסגה
מפעילים את כל השרירים בטיפוס לא פשוט על קרחון פרנץ ג'וזף
צילום: גיא קפלן
שתף