מבוך פאזלינג וורלד, וואנקה
הכניסה למבוך הפאזלים
הכניסה הצבעונית לפאזלינג וורלד בניו זילנד
צילום: שירן אקוניס
שתף