שימלה, הודו
קניות בשימלה
עושים קניות ברחובות עמוסי חנויות עם גגות מיוחדים בשימלה
צילום: קובי אלבז
שתף