הוואנה, קובה
מפעל פרטגאס הידוע
מפעל הטבק פרטגאס
צילום: אורון יפה
שתף