הוואנה, קובה
מכונית ברחובות הוואנה
מכונית יפה בהאוונה
צילום: אורון יפה
שתף