ליאון, ניקרגואה
עשן וולקני מיתמר מן הקרקע
פעילות וולקנית הכוללת עשן מיתמר סמוך לליאון
צילום: ברק מידן
שתף