ליאון, ניקרגואה
הגבול בין הירוק לבין האפר הוולקני
אפר וולקני באזור הסמוך לליאון
צילום: ברק מידן
שתף