ליאון, ניקרגואה
מראות וולקניים מדהימים סמוך לליאון
שימו לב למראות הגעשיים המדהימים ליד ליאון
צילום: ברק מידן
שתף