טקסי הפוג'ה, ורנאסי
אישה מקומית בטקס הפוג'ה
אישה מקומית טובלת במקור מים בטקס הפוג'ה בורנאסי
צילום: קובי אלבז
שתף