מטעי ומפעלי תה בנוארה אילה, נוארה אילה
נשים מקומיות במטעי תה
נשים מקומיות במהלך העבודה במטעי ומפעלי התה בנוארה אילה
צילום: סיימון שמואל
שתף