מטעי ומפעלי תה בנוארה אילה, נוארה אילה
אישה מקומית במטעי התה
אישה מקומית עובדת במטעי התה בנוארה אילה
צילום: סיימון שמואל
שתף