טרק אראונד אנפורנה, האנפורנה
פלאי הטבע באראונד אנפורנה
מראות מיוחדים שניתן לראות רק בטרק אראונד אנפורנה
צילום: סיימון שמואל
שתף