שבעת המפלים במינדו, מינדו
נהר בין עצים בשבעת המפלים
נהר זורם בין הצמחייה בשבעת המפלים במינדו
צילום: אורן איילון
שתף