קיטו, אקוודור
מבנה מיוחד ומפואר
מבנה מיוחד ומפואר בקיטו תחת שמיים סגרירים
צילום: מאיר ויפה כרם
שתף