לגונה קויקוצ'ה, אוטבאלו
לגונה קויקוצ'ה המיוחד
המים התכולים של לגונה קויקוצ'ה
צילום: אורן איילון
שתף