לגונה קויקוצ'ה, אוטבאלו
לגונה קויקוצ'ה מוקף בהרים
לגונה קויקוצ'ה היפהפה מוקף בהרים גבוהים
צילום: אורן איילון
שתף