הר נוטיברה והעיר הקטנה, מדג'ין
נוף מיוחד וירוק
נוף מיוחד וירוק הנראה מהר נוטיברה
צילום: שירה זיידנבאום
שתף