פנמה סיטי, פנמה
חרטום בתעלה
חרטום ספינה בתעלת פנמה
צילום: ברק מידן
שתף