תעלת פנמה המפורסמת
זוהי תעלת פנמה המפורסמת!
צילום: דרור סיוון
שתף