הפאמפס, רורהנבאקה
פרות בזמן שקיעה
שקיעה יפה מאירה את הפרות באור מיוחד בפאמפס
צילום: שי לביא
שתף