מונטוורדה, קוסטה ריקה
בין העצים של אזור מונוורדה
עושים קאנופי בין עצי מונטוורדה
צילום: ברק מידן
שתף