הפאמפס, רורהנבאקה
תנין חושף ניבים
תנין חושף ניבים הנראים חדים מאד בפאמפס
צילום: דרור סיוון
שתף