הפאמפס, רורהנבאקה
תנין בפאמפס ברורהנבאקה
תנין גדול זוחל על אדמת הפאמפס ברורהנבאקה
צילום: דרור סיוון
שתף