הפאמפס, רורהנבאקה
תנין בפעולה!
תנין מצולם בעודו זוחל על היבשה בפאמפס
צילום: דרור סיוון
שתף