הפאמפס, רורהנבאקה
שעות בין ערביים בפאמפס
שעות בין ערביים בביצות הפאמפס ברורהנבאקה
צילום: דרור סיוון
שתף