הפאמפס, רורהנבאקה
הביצות בפאמפס בשעות הערב
מי ביצות הפאמפס בשעות הערב כשמתחיל להחשיך לאט לאט
צילום: דרור סיוון
שתף