הפאמפס, רורהנבאקה
תנין יוצא מהמים
תנין מתקדם לכיוון המצלמה בפאמפס
צילום: דרור סיוון
שתף