סיור בג'ונגלים, רורהנבאקה
תנין זוחל ליד הנהר
תנין זוחל ליד הנחל בג'ונגלים של רורהנבאקה
צילום: אורן איילון
שתף