הפאמפס, רורהנבאקה
שטים בין תנינים בפאמפס
שטים בביצות הפאמפס בין התנינים
צילום: בר מנסור
שתף